Sigi HAGENAU

 

JAHRGANG 1978

 

GRADUIERUNGEN

1. DAN JuJitsu (TTK/IMAU)

2. DAN Taekwondo (WTF)

3. Kyu Tanto-Jitsu